Víťazi hlasovania

Tanec

Liliana LIBIAKOVÁLiana ZVALOVÁ

1 ,1 tis. hlasov

Hudba a spev

Bronislava MLYNARIČOVÁ

1 ,7 tis. hlasov

Voľná disciplína

Lea
KUCOVÁ

670 hlasov

Víťazi poroty

Tanec

Lillien
SEMANOVÁ

Hudba a spev

Zuzana SKONCOVÁ a Lívia IVANOVÁ

Voľná disciplína

Viktória
NÉMETHOVÁ

Vyhlásenie víťazov poroty