Pravidlá a priebeh súťaže

Nacvič

Nacvič si svoje taletnové číslo max. do 2 minút.

Natoč

Kdekoľvek si natoč pripravené talentové číslo na video.

Pošli

Video zaves na úschovňu a rodič ho pošle spolu s registračným formulárom.

Kontrola

Skontrolujeme, či súťažiaci splnil všetky pravidlá súťaže.

Zverejnenie

Video zverejníme na tejto stránke a na facebook stránke súťaže.

Hlasovanie

Video zdieľaj medzi svojich priateľov a vyzbieraj čo najviac facebook hlasov.

Vyhodnotenie 1.

Víťazom divákov sa stáva jedno video v každej kategórii s najvyšším počtom facebook hlasov.

Vyhodnotenie 2.

Porota vyberie z každej kategórie jedného, ktorý sa stane víťazom poroty.

Odovzdávanie

Ceny budú víťazom dodané kvôli opatreniam covid-19 poštou.

Pravidlá registrácie

5 - 15 rokov

Do súťaže sa môžu zapojiť deti od 5 do 15 rokov

1 - 3 deti

1-3 deti môžu byť zapojené v jednom talentovom čísle.

Rodič

Každé dieťa musí prihlásiť rodič / zákonný zástupca.

Termíny súťaže

20. 9. - 25.10.2020

Možnosť zapojiť sa do súťaže
a hlasovať za súťažné videá.

27. 10. 2020

Vyhlásenie víťazov online hlasovania  a víťazov poroty.

31. 10. 2020

Dodanie cien poštou všetkým víťazom.

Pravidlá hlasovania

1 hlas

Jeden facebook profil môže za jedno video hlasovať iba raz. 

Facebook

Hlasovanie prebieha na Facebooku stránky súťaže.

Like

Hlasuje sa formou najvyššieho počtu emotikonov pri videu.

Podmienky súťaže: Organizátor súťaže je PIEROTT n.o. Zaslaním videa a registračného formuláru súhlasíte s podmienkami súťaže ,,Deti majú talent,, ako aj s uverejnením zaslaného videa na našich oficiálnych webstránkach www.detimajutalent.sk a www.pierott.com a na sociálnych sieťach www.facebook.com/pierottcom a www.facebook.com/detimajutalentsutaz. Videa môžu byť použité na marketingové účely šírené internetovou formou. Výhercov súťaže určí hlasovanie návštevníkov na sociálnej sieti facebook – konečné poradie tzv. hlasov, ktoré sú zobrazené pri každom videu. Dva videá s najvyšším počtom hlasov v každej z troch kategórii postupujú do finále a jedno video z každej kategórie vyberá porota na základe divokej karty. Víťazi získavajú darčekové predmety a trofej. Konečné výledky súťaže uzavrie odborná porota, ktorá v každej kategórii vyberie celkového víťaza kategórie. Na výhru neexistuje právny nárok. Organizátor sa zaväzuje chrániť vaše osobné údaje, ktoré nebudú poskytnuté tretím osobám v súlade s aktuálne platným zákonom o ochrane osobných údajov. Zmena podmienok a pravidiel súťaže je vyhradená.