Organizátor

Nezisková organizácia PIEROTT, riadne zapísana v registri neziskových organizácii vznikla v roku 2013 za účelom transparentnej, kontrolovanej a efektívnej pomoci deťom a rodinám, u ktorých sa preukázaná pomoc dá odsledovať reálne dosiahnutými výsledkami.

Počas 8 rokov sme pomohli už 500 deťom a rodinám zo 16 okresov Slovenska.

Zaujímavosti

Zorganizovali sme už niekoľko vzdelávacích, zábavných, kultúrnych a spoločenských podujatí, na ktorých sa zúčastnilo bezmála viac ako 10 000 ľudí.

Podujatia, ktorých úlohou bolo podporiť talenty, naplniť detské sny a zabaviť celé rodiny.

Guinnessov rekord

Zaujímavosťou našej organizácie je, že je jedinou neziskovkou na Slovensku, ktorá je zapísaná v Guinnessovej knihe rekordov. Presne 10 hodín sme z 15 625 loptičiek skladali najväčšiu sedmokrásku na svete. Vďaka tejto aktivite sme upozornili na to, že sú tu tisíce detí, ktoré čakajú a volajú o pomoc.