I. KOLO
Víťazi hlasovania

Každý zapojený súťažiaci, ktorý splní všetky podmienky registrácie, bude zaradený do hlasovania. Hlasovanie bude prebiehať na oficiálnych facebook stránkach súťaže Deti majú talent. 

Traja víťazi hlasovania

Víťazom sa stane jedno video za každú kategóriu, celkovo teda traja víťazi, ktorí pod svoje video získajú vo facebook hlasovaní najvyšší počet hlasov/likeov. Ostatní sú stále v hre, pretože porota vyberie ešte jedného víťaza poroty, za každú kategóriu. 

Kreativita a snaha

Súťažiaci, je na vás, aby ste si pripravili také talentové číslo, ktoré zaujme verejnosť a porotu tak, že ho ocení svojim hlasom. Zároveň je na vás, aby ste svoje video šírili medzi vaše okolie, priateľov a rodinu a zbierali tak hlasy k svojmu videu.

Pozor
na čas

Okrem toho, že talentové číslo môže mať max. 2 minúty myslite na to, že registráciu a hlasovanie spúšťame 20.9.2020 a ukončíme 25.10.2020. Preto platí, že čím skôr sa zapojíte tým viac času máte na to, aby ste oslovili dostatok ľudí, ktorí vám dajú svoj hlas.