II. KOLO - Finále
Víťazi poroty

Na základe opatrení v rámci pandémie covid-19 musí organizátor súťaže Deti majú talent živé finále, ktoré sa malo konať v obchodnom centre zrušiť.

Ako kompenzáciu deťom za sľúbené finále, ktoré sa nemôže konať vyhlási porota na konci súťaže ďalších troch víťazov, teda jedného víťaza poroty v každej kategórie.